Θετική η πορεία υλοποίησης του έργου InnoWEE που συμμετέχει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Θετική η πορεία υλοποίησης του έργου InnoWEE που συμμετέχει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης συμμετέχει από την 1η Οκτωβρίου 2016 στο έργο: «INNOVATIVE PRE-FABRICATED COMPONENTS INCLUDING DIFFERENT WASTE CONSTRUCTION MATERIALS REDUCING BUILDING ENERGY AND MINIMISING ENVIRONMENTAL IMPACTS», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»-Άξονας «Βιομηχανική Υπεροχή», μαζί με 9 εταίρους από 6 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία και Σλοβενία).

Η πορεία υλοποίησης του έργου είναι θετική και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, όπως διαπιστώθηκε και στη συνάντηση των εταίρων στην Πάντοβα της Ιταλίας στις 5-6 Απριλίου 2017.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας (συλλογή - ανάλυση στοιχείων, δημιουργία πρωτότυπων σχεδίων, επιλογή χώρου, ενημέρωση) για την εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων καταγραφής της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Βουλιαγμένης πριν και μετά την τοποθέτηση των νέων ενεργειακών πάνελ.

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2017.

επιστροφή στην κορυφή

Social

Follow us Google play

Follow us twitter

Join us Fcebook

Subscride os youtube

Follow us instragram

Contact us

Διάφορα

Πληροφορίες