Με ταυτότητα πληρωμής τακτοποιούνται οι οφειλές προς το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Κύριο

Με ταυτότητα πληρωμής τακτοποιούνται οι οφειλές προς το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ έχει ενταχθεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα δρομολόγησης, επεξεργασίας, εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών και συγκεκριμένα μέσω του ΔΙΑΣ δίνεται η δυνατότητα είσπραξης οφειλών με ταυτότητες οφειλής (υπηρεσία Dias Credit Transfer Online).

Με απλά λόγια, ο Δήμος δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των οφειλετών του δίνει πλέον τη δυνατότητα:

Πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών μέσω ταυτότητας οφειλής (σε αντιστοιχία με τις πληρωμές οφειλών μέσω TAXIS) σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ή μέσω web banking
Πληρωμής δόσεων νέων αλλά και υφισταμένων διακανονισμών μέσω ταυτότητας οφειλής (σε αντιστοιχία με τις πληρωμές οφειλών μέσω TAXIS) σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ή μέσω web banking
Έχοντας ως βασικό γνώμονα τη διευκόλυνση του πολίτη, με την νέα αυτή υπηρεσία οι οφειλέτες του Δήμου θα έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν τις οφειλές τους από όπου αυτοί κρίνουν σκόπιμο ακόμη και μέσω του κινητού τους και η πληρωμή αυτή να είναι άμεσα ταυτοποιήσιμη από το ταμείο του Δήμου, με αποτέλεσμα η απόδειξη είσπραξης να εκδίδεται και να αποστέλλεται άμεσα στον ενδιαφερόμενο.

Η εισαγωγή της διαδικασίας αυτής έρχεται να συμβαδίσει με την τεχνολογική εξέλιξη και τον εκμοντερνισμό- ψηφιοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, μία από τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

επιστροφή στην κορυφή

Social

Follow us Google play

Follow us twitter

Join us Fcebook

Subscride os youtube

Follow us instragram

Contact us

Διάφορα

Πληροφορίες