Προθεσμία ενστάσεων από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για μητρώα αρρένων Κύριο

Προθεσμία ενστάσεων από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για μητρώα αρρένων

Ενημερώνονται όλοι οι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ότι από την Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2119/93 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του ιδίου Νόμου ονομαστικοί κατάλογοι των γεννηθέντων αρρένων τέκνων κατά το έτος 2016 (τέκνα δημοτών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης), οι οποίοι εκτίθενται στη δημοσιότητα, ανάρτηση και υποβολή από κάθε ενδιαφερόμενο σχετικής με αυτό ενστάσεως.

Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες και κατοίκους της περιοχής του Δήμου, να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των παραπάνω Μητρώων Αρρένων και σε περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλλουν σχετική ένσταση, να το κάνουν μέχρι της 31 Μαΐου 2017.

επιστροφή στην κορυφή

Social

Follow us Google play

Follow us twitter

Join us Fcebook

Subscride os youtube

Follow us instragram

Contact us

Διάφορα

Πληροφορίες