Εκδήλωση με στόχο την κατάργηση της πλαστικής σακούλας διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας και Βουλιαγμένης Κύριο

Εκδήλωση με στόχο την κατάργηση της πλαστικής σακούλας διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας και Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το έργο «LIFEDEBAG - Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση τηςπλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον» που υλοποιείται με τη συνεισφορά τουχρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ενωσης, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Το περιβαλλοντικό πρόβλημα της πλαστικής σακούλας: υφιστάμενη κατάσταση καιλύσεις» την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, ώρα: 18:00 στην Αίθουσα «Ιωνία» (Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα).

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικάμε το περιβαλλοντικό πρόβλημα των σακουλών και άλλων πλαστικών απορριμμάτων στοθαλάσσιο περιβάλλον και των καλών πρακτικών που μπορούν να εφαρμοστούν για τηνεπίλυσή του.


Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν, η υφιστάμενη κατάσταση ως προς τη ρύπανση του περιβάλλοντος από πλαστικές σακούλες και άλλα πλαστικά απορρίμματα όπως και οι επιπτώσεις τους, οι οικονομικές διαστάσεις του προβλήματος, η κοινοτική νομοθεσία, οιεναλλακτικές επιλογές και τα εν δυνάμει μέτρα πολιτικής για την μείωση της χρήσηςπλαστικής σακούλας καθώς και οι δράσεις του έργου LIFE DEBAG, για τον περιορισμό τηςπλαστικής σακούλας που υλοποιούνται στη Σύρο αλλά και των δράσεων που θαυλοποιηθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

επιστροφή στην κορυφή

Social

Follow us Google play

Follow us twitter

Join us Fcebook

Subscride os youtube

Follow us instragram

Contact us

Διάφορα

Πληροφορίες