Στο «Δίκτυο Πόλεων - Βιώσιμη Πόλη» συμμετέχει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Κύριο

Στο «Δίκτυο Πόλεων - Βιώσιμη Πόλη» συμμετέχει  ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Το «Δίκτυο Πόλεων - Βιώσιμη Πόλη», με σκοπό την εξασφάλιση κοινής

χρηματοδότησης από μεγάλα Ευρωπαϊκά προγράμματα με τη συμμετοχή 30 δήμων

από ολόκληρη την χώρα και την Κύπρο, ιδρύθηκε την Παρασκευή 10 Μαρτίου στο

Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

συμμετέχει στη πρωτοβουλία αυτή και εκπροσωπήθηκε στην πρώτη σύσκεψη από τον

Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. Το δίκτυο έχει στόχο, με κεντρικό συντονισμό, σε

συνεργασία με πανεπιστήμια και ιδρύματα εγνωσμένου κύρους, να διεκδικεί

απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοτικά κονδύλια στους τομείς της Βιώσιμης

Τουριστικής Ανάπτυξης, της Αειφορίας, της Εξοικονόμησης Ενέργειας κ.α. Το «Δίκτυο

Πόλεων» θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στη δικτύωση και οργάνωση των δήμων που

συμμετέχουν σε αυτό, ώστε να υποβάλλουν και να υλοποιούν προτάσεις σε Ευρωπαϊκά

προγράμματα. Επίσης το δίκτυο θα συμμετέχει και το ίδιο σε προτάσεις και στη

συνέχεια θα υποστηρίζει την υλοποίησή τους. Η έδρα του «Δικτύου Πόλεων» θα είναι ο

Δήμος Πύλου - Νέστορος, ενώ ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης θα διαθέσει χώρο

για τις δραστηριότητες του δικτύου στην Αθήνα.

Για το «Δίκτυο Πόλεων - Βιώσιμη Πόλη», ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δήλωσε:

«Η κοινή προσπάθεια των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εξεύρεση

πόρων και τεχνογνωσίας αποτελεί μονόδρομο σε μια σύγχρονη αντίληψη δημόσιας

διοίκησης. Είναι υποχρέωση μας να ξεφύγουμε από την πεπαλαιωμένη διαχειριστική

νοοτροπία του χθες και να αναζητήσουμε μαζί λύσεις για τη δημιουργία «έξυπνων

πόλεων» με έμφαση στην εξοικονόμηση χρημάτων, την προστασία του περιβάλλοντος

και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας».

Η συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο αναμένεται να επικυρωθεί από το Δημοτικό

Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση του.

επιστροφή στην κορυφή

Social

Follow us Google play

Follow us twitter

Join us Fcebook

Subscride os youtube

Follow us instragram

Contact us

Διάφορα

Πληροφορίες