Ανακαινίζεται το Δημαρχείο Βουλιαγμένης Κύριο

Ανακαινίζεται το Δημαρχείο Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συμμετέχει στο έργο: «INNOVATIVE PRE-FABRICATED COMPONENTS INCLUDING DIFFERENT WASTE CONSTRUCTION MATERIALS REDUCING BUILDING ENERGY AND MINIMISING ENVIRONMENTAL IMPACTS», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» - Άξονας «Βιομηχανική Υπεροχή», μαζί με 9 εταίρους από 6 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία και Σλοβενία). Το έργο ως βασικό στόχο την επαναχρησιμοποίηση των υλικών που προέρχονται από την κατεδάφιση των κτιρίων (τούβλα, τζάμια, ξύλα κ.ά.) για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προκατασκευασμένων πάνελ και την τελική χρήση τους στη δημιουργία κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα αποτελέσει τον πιλοτικό Δημόσιο Φορέα εφαρμογής του νέου ερευνητικού υλικού, καθώς το πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης θα ανακαινιστεί, εσωτερικά και εξωτερικά, με την εφαρμογή των νέων προκατασκευασμένων πάνελ, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός ενεργειακής αποδοτικότητάς του. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.361.000,00 €. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι 91.250,00 € και συγχρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα. Το έργο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2016 και θα έχει συνολική διάρκεια 48 μήνες. Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2016, ενώ έχει προγραμματιστεί συνάντηση των εταίρων στην Πάντοβα της Ιταλίας στις 5 και 6 Απριλίου 2017, προκειμένου να συζητηθεί ο προγραμματισμός και πορεία υλοποίησης του έργου.

επιστροφή στην κορυφή

Social

Follow us Google play

Follow us twitter

Join us Fcebook

Subscride os youtube

Follow us instragram

Contact us

Διάφορα

Πληροφορίες