Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πράσινο έργο PRODESA Κύριο

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πράσινο έργο PRODESA

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση χρηματοδότησης του πρότυπου

επιδεικτικού έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική - Project Development

in South Attica (PRODESA)» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας

2020», Άξονας «Κοινωνικές Προκλήσεις», θεματική ενότητα «Υποστήριξη για την

Ανάπτυξη Έργων», στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Συνολικά στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι, μεταξύ των οποίων, εφτά δήμοι της

Νοτιοανατολικής Αττικής και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ο συνολικός

προϋπολογισμός του έργου είναι 1.058.760,00 € με διάρκεια 36 μήνες. Ο

προϋπολογισμός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι 119.250,00 € και

συγχρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα για την υλοποίηση παρεμβάσεων

ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 14 Σχολεία και 1

Αθλητικό Κέντρο.

Η έναρξη του έργου προβλέπεται την 1η Μαΐου 2017, μετά δηλαδή από την

ολοκλήρωση της υπογραφής του συμβολαίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

επιστροφή στην κορυφή

Social

Follow us Google play

Follow us twitter

Join us Fcebook

Subscride os youtube

Follow us instragram

Contact us

Διάφορα

Πληροφορίες