Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πράσινο έργο PRODESA Κύριο

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πράσινο έργο PRODESA

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση χρηματοδότησης του πρότυπου

επιδεικτικού έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική - Project Development

in South Attica (PRODESA)» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας

2020», Άξονας «Κοινωνικές Προκλήσεις», θεματική ενότητα «Υποστήριξη για την

Ανάπτυξη Έργων», στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Συνολικά στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι, μεταξύ των οποίων, εφτά δήμοι της

Νοτιοανατολικής Αττικής και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ο συνολικός

προϋπολογισμός του έργου είναι 1.058.760,00 € με διάρκεια 36 μήνες. Ο

προϋπολογισμός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι 119.250,00 € και

συγχρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα για την υλοποίηση παρεμβάσεων

ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 14 Σχολεία και 1

Αθλητικό Κέντρο.

Η έναρξη του έργου προβλέπεται την 1η Μαΐου 2017, μετά δηλαδή από την

ολοκλήρωση της υπογραφής του συμβολαίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

επιστροφή στην κορυφή

Διάφορα

Πληροφορίες