Τα τηλέφωνα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Κύριο

Τα τηλέφωνα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/τ.Α/23.7.2013) ιδρύθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Ο σκοπός του Κ.Ε.Α.Ο. είναι:

η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (σε πρώτη φάση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ)
η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών)
η μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο αρμόδιο Υπουργείο
η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών που εντάσσονται στο Κ.Ε.Α.Ο. και η τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων
ο σχεδιασμός και την εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του Κ.Ε.Α.Ο.
Ειδικότερα, το ΚΕΑΟ αναλαμβάνει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, καθώς και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ – Ν.Δ. 356/1974).

Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Ε.Τ.Α.Α.) οι οφειλές άνω των 5.000 ευρώ των εργοδοτών ή ασφαλισμένων που δεν εξόφλησαν, δεν ρύθμισαν την οφειλή ή απώλεσαν την ρύθμιση στον Φορέα τους. Το ΚΕΑΟ διαχειρίζεται τις οφειλές όπως αυτές διαμορφώνονται και αποστέλλονται από τους Φ.Κ.Α., οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη του προσδιορισμού του ύψους και του είδους των οφειλών. Τα ειδικότερα κριτήρια για την επιλογή από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των θεωρούμενων ως εισπράξιμων οφειλών με την μεταβίβαση στο ΚΕΑΟ καθορίστηκαν με την υπ. αριθμ. οικ.13822/1089/2-5-2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΑΟ από την επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ

Τηλέφωνο Εσωτ. FAX email
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ) 210 – 52.91.735/781 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 210 – 52.91.734 734

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ) 210 – 52.91.735 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Προϊστάμενος Δ/νσης Μητρώου Οφειλετών 210 – 52.91.731 731
Τμήμα Δημιουργίας και Τήρησης Μητρώου Οφειλετών 210 – 52.91.742/747/787 742/747/787
Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής 210 – 52.91.740 740
Τμήμα Ελέγχου 210 – 52.91.739/740/837 739/740/837

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ) 210-52.91.765 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Προϊστάμενος Δ/νσης Διακανονισμού Οφειλών 210 – 52.91.766 766
Τμήμα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 210 – 52.91.772/789/792/885 772/789/792/885
Τμήμα Ελέγχου και Στατιστικής Παρακολούθησης 210 – 52.91.770/769 770/769
Τμήμα Ειδικών Θεμάτων 210 – 52.91.771/773/768 771/773/768

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ) 210 – 52.91.735 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου 210 – 52.91.737 737
Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Μέτρησης Απόδοσης 210 – 52.91.736/748 736/748
Τμήμα Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 210 – 52.91.745/746/788 745/746/788
Τμήμα Διαχείρισης Οφειλετών και Χαρακτηρισμού Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 210 – 52.91.743/798/786/775 743/798/786/775

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ) 210 – 52.91.709 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Προϊστάμενος Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης 210-52.91.718 718
Α΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης 210 – 52.91.711-717 711-717
Β΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης 210 – 52.91.800-804/818 800-804/818
Γ΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης 210 – 52.91.718-720/778 718-720/778
Δ΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 210 – 52.91.733 733
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας Εσόδων (Ποινική) 210 – 52.91.761-4 761,762,763,764 210 – 32.39.935

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ) 210 – 52.91.758 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης 210 – 52.91.760 760
Τμήμα Εσόδων και Λογιστηρίου 210 – 52.91.754/756 754/756
Τμήμα Προϋπολογισμού, Παρακολούθησης Λογαριασμών και Ελέγχου 210 – 52.91.753/755 753/755
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Γραμματείας 210 – 52.91.777/779/732 777/779/732 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
210 – 52.91.777 777
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πειραιώς 28 / 10 437 – ΑΘΗΝΑ) 210 – 52.91.726 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής 210 – 52.91.721/722 721/722
Τμήμα Σχεδιασμού και Ελέγχου 210 – 52.91.723/730 723/730
Τμήμα Διαχείρισης Λειτουργίας 210 – 52.91.728/729 728/729
Τμήμα Επικοινωνίας 210 – 52.91.724 724
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΑΟ

Τηλέφωνο FAX email
Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΑΘΗΝΩΝ (Αγ. Κων/νου 16 / 10431 – ΑΘΗΝΑ) 210 – 52.28.797 210 – 52.02.783 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΑΘΗΝΩΝ (Μενάνδρου 41 – 43 / 10437 – ΑΘΗΝΑ) 210 – 52.37.116 210 – 52.39.685 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βαλαωρίτου 38 / 54 625- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2310-50.24.24/25/26/27 2310 – 50.24.28/53.54.14 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΠΕΙΡΑΙΑ (Κέκροπος 6 – 8 / 18531 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 210 – 42.26.884 210 – 41.11.779 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΒΟΛΟΥ (Θρακών 20 – Κουντουριώτου / 38 333 – ΒΟΛΟΣ) 2421 – 09.72.16/17 2421 – 02.51.12 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Κελεού & Μιαούλη / 19 200 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 210 – 55.14.766/737 210 – 55.62.935 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, Εσταυρωμένος / 71 500 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ) 2810 – 30.36.68/78 2810 – 30.36.70 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Παύλου Μελά 34 / 45 444 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 2651 – 05.96.46/95 2651 – 02.84.94 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΚΑΒΑΛΑΣ (Φιλικής Εταιρείας 6 / 65 403 – ΚΑΒΑΛΑ) 2510 – 45.05.82 – 83 – 84 2510 – 23.02.11 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Φιλελλήνων 38 / 24 100 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 2721 – 06.33.47/48 2721 – 02.08.06 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Ιεζεκιήλ 38Α / 43 100 – ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 2441 – 06.48.25/26 2441 – 06.48.40 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΚΟΖΑΝΗΣ (Ερμού & Λιούφη – Στοά / 50 100 – ΚΟΖΑΝΗ) 2461 – 05.58.62/80/48/66 2461 – 05.58.34 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Υψηλάντου 2 / 69 100 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 2531 – 05.92.29 2531 – 08.13.39 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΛΑΜΙΑΣ (Θερμοπυλών 72 / 35 100 – ΛΑΜΙΑ) 2231 – 05.62.53 – 59 2231 – 04.57.75 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΛΑΡΙΣΑΣ (Ασκληπιού 29 & Πατρόκλου / 41 222 – ΛΑΡΙΣΑ) 2410 – 56.31.46/47 2410 – 53.76.10 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Πλατεία Μαρτύρων / 81 100 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 2251 – 02.09.69 2251 – 02.09.69 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΠΑΤΡΑΣ (Γούναρη & Κορίνθου 331 / 26 222 – ΠΑΤΡΑ) 2610 – 36.72.21 2610 – 36.72.21 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΡΟΔΟΥ (3ο Χιλ. Εθν. Οδού Ρόδου – Λίνδου / 85 100 – ΡΟΔΟΣ) 2241 – 08.83.13/15 2241 – 08.83.27 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ (2ο χλμ Ε.Ο. Τρίπολης – Σπάρτης / 22 100 – ΤΡΙΠΟΛΗ) 2710 – 39.19.71 2710 – 39.19.68 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Πλατεία Αγ. Βαρβάρας / 34 100 – ΧΑΛΚΙΔΑ) 2221 – 06.61.15 2221 – 08.58.61 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΧΑΝΙΩΝ (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 99 – 73 100 – ΧΑΝΙΑ) 2821 – 02.45.78 2821 – 02.45.81 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

επιστροφή στην κορυφή

Social

Follow us Google play

Follow us twitter

Join us Fcebook

Subscride os youtube

Follow us instragram

Contact us

Διάφορα

Πληροφορίες