Τζούλια Γερακιού: Απαραίτητη ενίσχυση των Κοινωνικών Υπηρεσιών & Δομών

Τζούλια Γερακιού: Απαραίτητη ενίσχυση των Κοινωνικών Υπηρεσιών & Δομών

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η χώρα μας πέρασε και περνά μια βαθύτατη οικονομική κρίση και ταυτόχρονα μια κοινωνική κρίση. Όλοι συνειδητοποιήσαμε – στα πλαίσια αυτής της κρίσης – τη σημασία και το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία μετά το θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη χαρακτηρίζεται καθοριστική για την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η οικονομική κρίση επιτάχυνε την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως πυρήνα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, βοήθειας προς τους πολίτες με ανάγκες, κοινωνικής προσφοράς και στήριξης των «αδυνάτων», ενώ ανέδειξε το ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών ως πρωταρχικό με τη δημιουργία κοινωνικών παντοπωλείων, κοινωνικών ιατρείων, κοινωνικών μαγειρείων ακόμα και κοινωνικών ωδείων.  
Η κοινωνική κρίση ως ένα σύνθετο αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης προσέδωσε μια έντονη ροπή προς τη φιλανθρωπία, το χαμένο «ανθρωπισμό» ή καλύτερα υπενθύμισε σε όλους μας τις ανάγκες που υπήρχαν στους συμπολίτες μας αλλά πολλές φορές δεν τις βλέπαμε. Συναντούμε, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια μια έντονη στροφή προς τον άνθρωπο, μια έντονη στροφή προς την παροχή σωστών κοινωνικών υπηρεσιών και κυρίως υπηρεσιών φιλικών προς τον άνθρωπο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι κοινωνικές δομές αναβαθμίζονται ή/και ενισχύονται, Ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης της κοινωνικής πρόνοιας και της αλληλεγγύης, ακόμα και της απασχόλησης προωθούνται και υλοποιούνται, ενώ σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας γίνεται κοινωνός αλλά και αρωγός σε αυτή τη βοήθεια. Είναι αλήθεια, ότι πολλοί δήμαρχοι και δημοτικές αρχές αξιοποίησαν τις δυνατότητες που είχαν ήδη οι κοινωνικές υπηρεσίες και δημιούργησαν μια φιλανθρωπική «ομπρέλα» βοήθειας, ενισχύοντας σημαντικά το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης την ώρα της κρίσης.

Παρακολουθούμε έντονα την αναγωγή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πυρήνα τοπικής ενδυνάμωσης και ανάπτυξης της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά κυρίως ενίσχυσης της κοινωνικής πρόνοιας και των κοινωνικών δομών.

Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να κατανοήσουμε τη σημασία του ορθού ρόλου μιας δημοτικής αρχής για τις ζωές μας και να συνειδητοποιήσουμε τη βαρύτητα που θα έχει η συμμετοχή μας σε αυτές τις εκλογές – οι οποίες έχουν ορίζοντα πενταετίας - και ακόμα καλύτερα να πραγματώσουμε σωστές επιλογές σε συνδυασμούς και ανθρώπους που θα μας εκπροσωπήσουν στα νέα δημοτικά συμβούλια.

Οι σωστές επιλογές μας, είναι επιτακτική ανάγκη, να έχουν άμεση σχέση με σωστούς ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν γνώση να διαχειριστούν τα κοινωνικά προβλήματα, να υλοποιήσουν κοινωνικά προγράμματα, θα επιθυμούν να υπηρετήσουν τα «κοινά», το συνάνθρωπο, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στις πόλεις τις οποίες ζουν, θα είναι ανεξάρτητοι, με αξίες και ιδανικά και θα γνωρίζουν τις γειτονιές, τους τοπικούς συλλόγους, τα τοπικά προβλήματα, άνθρωποι που θα επιθυμούν την πραγματική κοινωνική προσφορά.

Είναι η στιγμή όπου η απόφασή μας δεν θα αναδείξει μόνο ένα νέο σύγχρονο μέλλον, αλλά αυτό που απαιτούν οι καιροί… Ένα ανθρώπινο μέλλον όπου ο άνθρωπος απαιτείται να είναι στο κέντρο κάθε πολιτικής απόφασης με σκοπό την ενίσχυση, τη στήριξη και την αλληλοβοήθεια.
Το παιδί, ο ηλικιωμένος, η οικογένεια, η γυναίκα, ο άπορος, η νέα γενιά, ο εθελοντής, ο άνθρωπος με κάθε μορφής προβλήματα και ανάγκες, το φυσικό περιβάλλον, το αδέσποτο ζώο, όλοι μέρος της καθημερινής μας ζωής, όλοι μέρος της κοινωνίας μας με βαθύτατα προβλήματα περιμένουν ειλικρινή και πραγματική στήριξη.

Ο τόπος δεν έχει περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις αλλά ούτε και για λάθη. Οι συνέπειες της κοινωνικής κρίσης είναι ακόμα μπροστά μας και απαιτείται εγρήγορση, εργασία και πράξεις υποστήριξης της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της αλληλεγγύης και κάθε δράσης υπερ του ανθρώπου και κυρίως του συνανθρώπου μας με ανάγκες.

Για να πετύχουμε, λοιπόν, την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, απαιτείται η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και των δομών, ενώ εύκολα θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε απαραίτητη προϋπόθεση.

Για τους παραπάνω λόγους γίνεται επιτακτική ανάγκη υποστήριξης, προώθησης και υλοποίησης των παρακάτω ενεργειών:

Ενίσχυση και αναβάθμιση των κοινωνικών δομών και των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας – ειδικότερα αυτή τη χρονική περίοδο.
Δημιουργία νέων κοινωνικών δομών υποστήριξης του πολίτη.

Άμεση συνεργασία και υποστήριξη των κοινωνικών και προνοιακών φορέων και ιδρυμάτων της περιοχής.
Αντιμετώπιση ζητημάτων και επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών.

Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιχορηγούμενων από το ΕΣΠΑ.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και υποστήριξη κάθε άνεργου συμπολίτη μας.
Ενίσχυση της παιδείας και της δια βίου μάθησης με έργα αλλά και προγράμματα αλλά και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων ενίσχυσης δεξιοτήτων.
Αξιοποίηση εθελοντικών ομάδων, φορέων και Συλλόγων με πραγματική προσφορά για το καλό του κοινωνικού συνόλου και του Δήμου.
Χρηματοδότηση συλλόγων και φορέων για υποστήριξη και υλοποίηση κοινωνικών δράσεων.
Απευθείας στήριξη και επικοινωνία με το Δημότη δημιουργώντας ένα Δήμο με κοινωνικό πρόσωπο, δίπλα και μαζί με τον πολίτη.
Ενέργειες στήριξης και ενίσχυσης των παιδιών και των ηλικιωμένων όπως και των δομών αυτών αλλά και κάθε ανθρώπου με ανάγκες (άποροι, ΑμεΑ, άστεγοι κ.α.)
Αυτές οι ενέργειες δημιουργούν ένα δήμο πρότυπο, ένα δήμο με πραγματικό κοινωνικό πρόσωπο, μια αυτοδιοίκηση υπόδειγμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας και σεβασμού προς την ίδια τη ζωή.
                   
Τζούλια (Ιουλία) Γερακιού - Φαρμακοποιός  

Στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές ειναι υποψήφια Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, και υποψήφιο Δήμαρχο τον Σπύρο Πανά.

επιστροφή στην κορυφή

Social & Info

Τμήμα σύνταξηςnotosnet@gmail.com

Διαφημιστικο τμημαinfo@acp.gr

Επικοινωνία: 698 086 3098 

 

Δείτε τη σελίδα μας στο Facebook: 

www.facebook.com/notosnet.gr

Ακολουθήστε μας στο Twitter: 

www.twitter.com/notosnet

Ακολουθήστε μας στο Instagram:

www.instagram.com/notosnet.gr

Δείτε τη σελίδα μας στο YouTube: 

www.youtube.com/NotosNet

Διάφορα

Πληροφορίες