Οι οργανώσεις ζητούν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τις πολιτικές δυνάμεις και τις πολιτειακές και δικαστικές αρχές της Ιταλίας να προστατεύσουν τα δικαιώματα της ίδιας και των ανθρώπων που διέσωσε, να απελευθερωθεί άμεσα και να απαλλαχθεί από όλες τις κατηγορίες.

 

Η «πράξη της Καρόλα Ρακέτε, αλλά και αυτή της Πία Κλεμπ, που κατηγορείται για διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης στην Ιταλία καθώς προχώρησε σε θαλάσσια διάσωση, δεν μπορούν να είναι ποινικά κολάσιμες, γιατί ήταν όχι μόνο ηθικά ορθές αλλά και σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι οργανώσεις.

 
 

Σύμφωνα με τους 13 η Ιταλία, έχει υιοθετήσει νομοθετικά μέτρα «που ουσιαστικά ποινικοποιούν τη διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα με την απαγόρευση εισόδου και ελλιμενισμού στα λιμάνια της χώρας των διασωστικών πλοίων, μέσω της επιβολής προστίμων και στερητικών της ελευθερίας ποινών» και προσθέτουν:

 

«Η λύση, όμως, απέναντι στον εκτοπισμό των ανθρώπων, που γίνεται λόγω απόλυτης ανάγκης, δεν μπορεί να είναι η επιστροφή τους σε χώρες που θα τεθούν υπό καθεστώς παράνομης κράτησης, εκτεθειμένοι/ες σε βασανιστήρια, ή θα ζήσουν σε συνθήκες κινδύνου για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα».

 

«Η συνδρομή των πλοιάρχων στους ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα» σημειώνουν οι 13, «ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, το καθεστώς τους και τις συνθήκες στις οποίες διασώζονται, αποτελεί υποχρέωση που επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, τα κράτη έχουν την υποχρέωση συνεργασίας σε περιπτώσεις διάσωσης και οφείλουν να επιτρέψουν την αποβίβαση των διασωθέντων σε τόπο ασφαλή».

 

Οι υπογράφουσες οργανώσεις είναι:

 

1) ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

2) Γιατροί του Κόσμου

3) Γιατροί χωρίς Σύνορα

4) Διεθνής Αμνηστία-Ελληνικό Τμήμα

5) Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

6) Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

7) Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

8) Generation 2.0 Red

9) Greenpeace - Ελληνικό Τμήμα

10) HumanRights360

11) Κέντρο Ημέρας - Βαβέλ

12) Refugee Support Aegean

13) Αλληλεγγύη - Solidarity Now.