Αποκλειστικά το σχέδιο Τσίπρα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Αποκλειστικά το σχέδιο Τσίπρα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται το περίφημο ολιστικό πρόγραμμα που αποτελείται από πέντε κεφάλαια για την Δημοσιονομική Βιωσιμότητα, την Βιώσιμη ανάπτυξη, Διαρθρωτικές συνθήκες για την ανάπτυξη, την Δίκαιη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη και την Χρηµατοδότηση της ανάπτυξης .

«Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το µέλλον» με αυτό τον τίτλο επιχειρεί η κυβέρνηση σε 106 σελίδες να παρουσιάσει το αναπτυξιακό της σχέδιο και να πείσει τους δανειστές ότι έχει στρατηγική για την μεταμνημονιακή εποχή.
Αναφορικά με την φορολογική πολιτική οι αναφορές της κυβέρνησης παραπέμπουν μάλλον σε ευχολόγιο καθώς επαναλαμβάνονται οι εξαγγελίες περι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Στην εισαγωγή του συγκεκριμένου υποκεφαλαίου σημειώνεται: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη, η φορολογική πολιτική θα συμβάλει στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της σταδιακής μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την εργασία, καθώς και μέσω της καθιέρωσης σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την ενίσχυση των ξένων και των εγχώριων επενδύσεων. Η σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε εξαγωγικούς τομείς της οικονομίας και θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με πολλά μακροοικονομικά και φορολογικά οφέλη. Η μείωση της φορολογίας εταιρειών θα έχει άμεση επίδραση στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και θα στοχεύει στην παροχή βοήθειας στις εγχώριες επιχειρήσεις και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Η σταδιακή μείωση της φορολογίας, η οποία συμπληρώνεται από την παραγωγικότητα και τα επενδυτικά κίνητρα για την εργασία και τις επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα συνεισφέρει ανάλογα στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη».

Διαβάστε όλη την έκθεση με το «ολιστικό» σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εδώ

επιστροφή στην κορυφή

Social

Follow us Google play

Follow us twitter

Join us Fcebook

Subscride os youtube

Follow us instragram

Contact us

Διάφορα

Πληροφορίες