Pin It

Στις 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των δημοσίων και δημοτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να απογραφούν, έτσι ώστε οι υπάλληλοί τους να ενταχθούν στο ενιαίο μισθολόγιο και να πληρώνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Με αναστολή επιχορήγησης ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό και στην αναστολή της καταβολής των αμοιβών των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, κινδυνεύουν όσοι φορείς δεν απογραφούν.


Υπενθυμίζουμε ότι η  αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Απριλίου, αλλά λόγω εκλογών δόθηκε επιπλέον παράταση. Μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί περίπου τα 500 από τα συνολικά 1.400 νομικά πρόσωπα του Δημοσίου. Να σημειωθεί ότι στα 900 που έχουν απογραφεί υπηρετούν 32.000 υπάλληλοι.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος που εξέδωσε  ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Στεφάνου με τίτλο «Λήξη προθεσμίας απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων» είναι η εξής:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 111 /οικ. 9613/11-4-2014 εγγράφου μας, το οποίο αφορούσε την απογραφή και ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, και των Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων, σας ενημερώνουμε ότι η τελική προθεσμία έληξε στις 30 Ιουνίου 2014. Λόγω της δέσμευσης που έχει αναλάβει η χώρα μας για την ολοκλήρωση της απογραφής των Ν.Π.Ι.Δ., μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας τιθενται σε εφαρμογή οι κυρώσεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/τ.Α΄) όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της υποπαραγράφου Θ.2 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, «…για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό…. Επιπροσθέτως, για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 , καθώς και για τα Ν.Π.Δ.Δ., για όσο διάστημα παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση, επιπλέον των ανωτέρω, αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί δίμηνο μη συμμόρφωση και η εξακολούθηση παρέκκλισης από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ που διαπιστώνεται από τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.».

Ενόψει των ανωτέρω, για όσους φορείς δεν ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες απόγραφής και ένταξης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών έως και τις 15 Ιουλίου 2014 θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Υπενθυμίζεται ότι, υπόχρεοι σε απογραφή είναι όλοι οι φορείς, Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 , εκτός από τις ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του Ν.3429/2005 .
Παρακαλείσθε να μεριμνήσετε για την απογραφή των Ν.Π.Ι.Δ. και των επιχειρήσεων του Υπουργείου σας, που δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμα και εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της απογραφής, όπως αυτό περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς επίσης και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην περίπτωση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Pin It


casa victoria barkizaSocial Media

fecebook-logo twitter-logoyoutube notosnet rss

φιλικά μέσα....

glyfada metropolitan

ShareNews 13

BANNERS PROTASEIS 1

acp advertising, Βάρκιζα, σταμπάδικο,νότια προάστια, φωτοτυπίες, καμβάς, μπλούζε,διαφημιστικά δώρα, γάμος,Μπλούζες,στάμπες,συγκροτήματα,στάμπες,πενταήμερηεκδρομή,σχολείου,τουριστικά,μπλουζάκια,αστείες,ατάκες,σχολικές,εκδηλώσεις,γυμναστικές,επιδείξεις,ποδιές,υφασμάτινες,τσάντες,Ζακέτες,Φούτερ,Fleece,αναπτήρες,σπίρτα,Κούπες,καπέλα,αναπτύρες,κορνίζες,μαξιλαράκια,φωτογραφίες,παιδικά,δωμάτια,Ποτήρια,Μπουκάλια,Θερμός,Σεϊκερ,Λάβαρα,Μαγνητάκια,άλλα,φωτογραφικά,είδη,Μεταλλικά,στυλό,Πένες,Μεταλλικά,μπρελόκ,Πλαστικά,μπρελόκ,Κονκάρδες,πίνακες,καμβά,ψηφιακές,εκτυπώσεις,Κρύσταλλα,Πέτρες
cp advertising, Βάρκιζα, σταμπάδικο,νότια προάστια, φωτοτυπίες, καμβάς, μπλούζε,διαφημιστικά δώρα, γάμος,Μπλούζες,στάμπες,συγκροτήματα,στάμπες,πενταήμερηεκδρομή,σχολείου,τουριστικά,μπλουζάκια,αστείες,ατάκες,σχολικές,εκδηλώσεις,γυμναστικές,επιδείξεις,ποδιές,υφασμάτινες,τσάντες,Ζακέτες,Φούτερ,Fleece,αναπτήρες,σπίρτα,Κούπες,καπέλα,αναπτύρες,κορνίζες,μαξιλαράκια,φωτογραφίες,παιδικά,δωμάτια,Ποτήρια,Μπουκάλια,Θερμός,Σεϊκερ,Λάβαρα,Μαγνητάκια,άλλα,φωτογραφικά,είδη,Μεταλλικά,στυλό,Πένες,Μεταλλικά,μπρελόκ,Πλαστικά,μπρελόκ,Κονκάρδες,πίνακες,καμβά,ψηφιακές,εκτυπώσεις,Κρύσταλλα,Πέτρες
acp advertising, Βάρκιζα, σταμπάδικο,νότια προάστια, φωτοτυπίες, καμβάς, μπλούζε,διαφημιστικά δώρα, γάμος,Μπλούζες,στάμπες,συγκροτήματα,στάμπες,πενταήμερηεκδρομή,σχολείου,τουριστικά,μπλουζάκια,αστείες,ατάκες,σχολικές,εκδηλώσεις,γυμναστικές,επιδείξεις,ποδιές,υφασμάτινες,τσάντες,Ζακέτες,Φούτερ,Fleece,αναπτήρες,σπίρτα,Κούπες,καπέλα,αναπτύρες,κορνίζες,μαξιλαράκια,φωτογραφίες,παιδικά,δωμάτια,Ποτήρια,Μπουκάλια,Θερμός,Σεϊκερ,Λάβαρα,Μαγνητάκια,άλλα,φωτογραφικά,είδη,Μεταλλικά,στυλό,Πένες,Μεταλλικά,μπρελόκ,Πλαστικά,μπρελόκ,Κονκάρδες,πίνακες,καμβά,ψηφιακές,εκτυπώσεις,Κρύσταλλα,Πέτρες

acp logo 16 1

NotosNet YouTube

 

Save
Προτιμήσεις χρήστη cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν αρνηθείτε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Διαβάστε περισσότερα
Όροι χρήσης