Η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με την πλειοψηφία των Δημοτικών Παρατάξεων, αποφάσισαν για το 2014 την εφαρμογή μιαςπολιτικής ανταποδοτικών τελών η οποία ανταποκρίνεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά  εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό «παγώνουν» τα δημοτικά τέλη και ο δημοτικός φόρος στη Βάρη και στη Βούλα ενώ σε ότι αφορά στη Βουλιαγμένη αποφασίστηκε μείωση, η οποία θα συνεχιστεί προκειμένου έως το 2015 να είναι ενιαία η χρέωση σε όλους τους κατοίκους του Δήμου.

Αναλυτικά προβλέπεται:

 Η σταθερή διατήρηση  των ανταποδοτικών τελών για τις κατοικίες σε Βάρη και Βούλα (παραμένει 1,52 ευρώ / τ.μ.).

  • Η μείωση κατά 12% των ανταποδοτικών τελών για τις κατοικίες στη Βουλιαγμένη,   (από 2 ευρώ/ τ.μ., σε 1,76 ευρώ / τ.μ.). Στόχος είναι το 2015 να υπάρξει περαιτέρω μείωση ώστε να επιτευχθεί έτσι η εξίσωση της χρέωσης ανά τ.μ. για κάθε κατοικία του ενιαίου Δήμου.
  • Η θέσπιση ειδικού χαμηλού συντελεστή για όλους τους αθλητικούς χώρους της πόλης. Αυτό γίνεται , γιατί ο Δήμος επιθυμεί να στηρίξει τα αθλητικά σωματεία και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν χώρους άθλησης, προσφέροντας στη νεολαία της πόλης μας δημιουργικές διεξόδους άθλησης και αναψυχής.
  • Η χρέωση με ενιαίο τρόπο του πλασματικού εμβαδού των μη στεγασμένων επαγγελματικών χώρων. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία για να μην προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού , εξαιτίας του γεγονότος ότι μέχρι σήμερα εφαρμόζονταν σε κάθε δημοτική ενότητα διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού του πλασματικού εμβαδού για τη χρέωση δημοτικών τελών, με αποτέλεσμα κάποιοι να επωφελούνται και κάποιοι να επιβαρύνονται άδικα.

 

Στη ΔΕΗ κοινοποιήθηκαν οι παρακάτω συντελεστές:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1. ΟΙΚΙΕΣ. , € / ανά τ.μ.

ΔΕ. ΒΑΡΗΣ ,1,52

Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ, 1,52

Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 1,76

 2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , € / ανά τ.μ.

Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ, 4,63

Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ, 3,81

Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 6,19

3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ,  € / ανά τ.μ.

Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ, 0,19

Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ, 0,15

Δ.Ε .ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0,17