Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την υπογραφή συμβάσεων από τις Σχολικές Επιτροπές των δήμων της χώρας για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε η υπουργός Πολιτισμού - Παιδείας - Θρησκευμάτων Ευφροσύνη Κιάου στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη, έχει ήδη ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο, η υπογραφή δηλαδή των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων με συμβάσεις που θα υπογραφούν με τις Σχολικές Επιτροπές των δήμων.

Για τη φετινή σχολική χρονιά ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ανθρωποωρών απασχόλησης, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, ορίζεται στα 13.856.832 ευρώ, ενώ η προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 33.660.473,67 ευρώ, των οποίων το ποσό των 15.564.000 ευρώ για το 2015 και το ποσό των 18.096.473,67 ευρώ για το 2016.

Το ποσό μεταβιβάστηκε στο ΄Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, το οποίο θα προχωρήσει στην κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας.