Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΤΗ

Σε διασταυρώσεις εισοδημάτων οφειλετών και επιχειρήσεων με το Taxis προχωρεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), το οποίο ώς το τέλος Φεβρουαρίου έχει καταγράψει 81.958 οφειλέτες, οι οποίοι χρωστούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ 7,5 δισ. ευρώ.

Σε 5.335 οφειλέτες διαβιβάστηκαν προσκλήσεις προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους τον Οκτώβριο του 2013 και σε 76.623 οφειλέτες διαβιβάστηκαν ανάλογες προσκλήσεις στα μέσα Δεκεμβρίου 2013, ενώ εστάλησαν 64.267 και 5.041 Ατομικές Ειδοποιήσεις (β' ειδοποιήσεις), που είναι πριν από το στάδιο των κατασχέσεων.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, 3.484 οφειλέτες έκαναν αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση μετά την εισαγωγή τους στο ΚΕΑΟ, με συνολικό ποσό οφειλών 233,16 εκατ. ευρώ.

Εκδόθηκαν 7.664 παραγγελίες κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και 2.081 παραγγελίες κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας και καταβλήθηκαν στο ΚΕΑΟ 54.840.970 ευρώ από 8.610 οφειλέτες.

Τα παραπάνω στοιχεία συγκέντρωσε το ΙΚΑ, σε μια προσπάθεια να «απαντήσει» στις επικρίσεις που δέχεται το ΚΕΑΟ, το οποίο χαρακτηρίζει ως μια σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

Το ΚΕΑΟ λειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 2013 και στόχος του είναι η οργάνωση μηχανισμού είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών και η αποτροπή της δημιουργίας νέων οφειλών με λήψη μέτρων κατά της συστηματικής αποφυγής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

Το ΚΕΑΟ διαχειρίζεται τις οφειλές όπως αυτές διαμορφώνονται και αποστέλλονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη του προσδιορισμού του ύψους και του είδους των οφειλών.

Το ΚΕΑΟ, παρά το σύντομο χρόνο λειτουργίας του, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρονται:

* Δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου οφειλετών.

* Εντάξεις ομάδων οφειλετών.

* Υλοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης και ηλεκτρονικών συναλλαγών.

* Αποστολή ειδοποιήσεων για τακτοποίηση οφειλών.

* Λήψη μέτρων στην πρώτη ομάδα οφειλετών που χειρίστηκαν.

Επίσης έχουν δρομολογηθεί δράσεις για:

* Την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών που θα υποστηρίζουν την ηλεκτρονική ρύθμιση και την πληρωμή δόσεων μέσω ΔΙΑΣ.

* Την άντληση πληροφοριών περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, μέσω διασύνδεσης με τη ΓΓΠΣ, με στόχο τη λήψη στοχευμένων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.

* Την ένταξη στο σύστημα ηλεκτρονικών κατασχέσεων.

* Τον αυτόματο συμψηφισμό επιστροφής Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ με οφειλές προς τους ΦΚΑ.

Οι εισπράξεις των οφειλών του ΟΑΕΕ, στις οποίες δόθηκε έμφαση στα δημοσιεύματα, δεν θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες, αφού οι οφειλές μεταφέρθηκαν στο ΚΕΑΟ μόλις τον Δεκέμβριο του 2013 και η λήψη μέτρων δεν μπορεί να γίνει πριν παρέλθουν οι προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο.