Στη Βουλή κατατέθηκε απόψε το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την οργάνωση της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους η εκτιμώμενη δαπάνη από τη θέσπιση των μέτρων ανακούφισης φυσικών προσώπων και νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας υπολογίζεται σε εννεάμηνη βάση στο ποσό των 200.300.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 137.700.000 χιλιάδες ευρώ αφορούν τη επιδότηση της σίτισης.
Σε ό,τι αφορά την δαπάνη που θα προέλθει από την παράταση χορήγησης του επιδόματος ενοικίου για ένα ακόμη χρόνο υπολογίζεται στο ποσό των 54 εκ ευρώ για το οικονομικό έτος 2016.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο διαπιστώνει την ύπαρξη ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα και θέτει ως στόχο την ταχεία αντιμετώπισή της, με άμεσους αποδέκτες τα άτομα που διαβιούν σε καθεστώς "ακραίας φτώχειας", καθώς και ανηλίκους μέχρι 17 ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται για το έτος 2015, δωρεάν ρεύμα 300 kW μηνιαίως, για τις ανάγκες της κύριας κατοικίας νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες "ακραίας φτώχειας" - ενώ επανασυνδέεται η παροχή ρεύματος σε όποια τέτοια νοικοκυριά είχε διακοπεί. Η ρύθμιση των μέχρι σήμερα οφειλών τους δε, παραπέμπεται σε μελλοντική σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και του υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το συνολικό ύψος της σχετικής δαπάνης, υπολογίζεται σε 22,1 εκ. ευρώ.

Χορηγείται φέτος επίδομα ενοικίου ύψους 70 ευρώ ανά άτομο και μέχρι 220 ευρώ ανά πολυμελή οικογένεια, σε 30.000 νοικοκυριά "που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο ακίνητο εντός του δήμου της κύριας κατοικίας τους" - ενώ ανοικτό μένει το ενδεχόμενο να παραταθεί το επίδομα και για το έτος 2016. Το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τράπεζες και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή οιουδήποτε άλλου προνοιακού επιδόματος. Μπορεί ωστόσο το επίδομα αυτό, να συμψηφιστεί με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η συνολική δαπάνη του, ανέρχεται σε 40,5 εκ. ευρώ.

Για το πρόβλημα της σίτισης των προσώπων που βιώνουν την "ακραία φτώχεια", χορηγείται επιδότηση σίτισης συνολικού ύψους 137,7 εκ. ευρώ, υπό τη μορφή εκπτωτικών κουπονιών ή κάποιου άλλου είδους ηλεκτρονική διευθέτηση. Για την επιδότηση αυτή ωστόσο, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εισοδημάτων του εκάστοτε δικαιούχου, από κάθε πηγή. Πολίτες που έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση φορολογικής δήλωσης, καθώς και άνεργοι που έχουν πάψει να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, δηλώνουν οι ίδιοι το ύψος των εισοδημάτων τους με υπεύθυνη δήλωση.

Σημειώνεται πως από τις παραπάνω παροχές εξαιρούνται οι δικαιούχοι των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοηθείας για τους Απόρους, και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (στόχος 9), ενώ οι προϋποθέσεις για την παροχή και τον έλεγχο των ευεργετημάτων, θα εξειδικευτούν σε μελλοντική κοινή απόφαση.

Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, αφορά ζητήματα οργάνωσης της κυβέρνησης - και προβλέπει τη σύσταση γενικής γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς υπαγόμενη στον υπουργό Επικρατείας, στην οποία και θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. Στην ίδια γραμματεία θα λειτουργούν υπηρεσίες που θα συντονίζουν τη δράση του ΣΔΟΕ, της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των υπουργείων και του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας. Η στελέχωση των εν λόγω γραφείων θα γίνει με μετατασσόμενους ή αποσπώμενους υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα, (οι οποίοι δεν θα υπερβαίνουν τους 30) κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου και για μία τριετία, με δυνατότητα άπαξ ανανέωσής της.

Εξάλλου, το νομοσχέδιο προβλέπει την σύσταση και γενικής γραμματείας για την υποβοήθηση του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, η οποία θα έχει τη δυνατότητα πρόσληψης μέχρι και 15 ειδικών συμβούλων, όπως επίσης και της απόσπασης και μετάταξης άλλων 15 υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου, παρατείνει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2016, την κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ, παροχών ασθενείας σε είδος, για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και (υπό προϋποθέσεις) των μελών των οικογενειών τους, ανέργων από 29 έως 55 ετών, τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του τομέα μηχανικών του ΕΤΑΑ, τους υπερήλικες ασφαλισμένους του ΟΓΑ μαζί με τα προστατευόμενα μέλη της τους (υπό προϋποθέσεις) και τους εργαζόμενους στην επιχείρηση "Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε.".

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2016 παρατείνονται επίσης οι παροχές ασθενείας σε είδος, μερίδας ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ (οι υπαγόμενοι στο άρθρο 2 παρ.8 του ν.3845/2010) από 30 έως 65 ετών, που έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Κατά τα άλλα, με το νομοσχέδιο παρατείνεται μέχρι την 26η Μαΐου του 2015, η προθεσμία υποβολής από τους σχολικούς φύλακες, αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας αυτής της κατηγορίας, ενώ δίνει προθεσμία μέχρι την 30η Ιουνίου στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΑΣΑ και του ΤΕΑΠΙΕΝ να ενταχθούν στο ΕΤΕΑ. Μέχρι την 30η Ιουνίου του τρέχοντος έτους, δίνεται και η δυνατότητα μετατροπής των Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ, του ΤΑΛΣ και του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου υποχρεωτικής ασφάλισης.

Τέλος, με το νομοσχέδιο παρατείνονται αυτοδικαίως και μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους, οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2014-2015, που βρίσκονταν σε ισχύ την 28η Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ