Για άμεση απόσυρση των μνημονιακών ρυθμίσεων στην Αυτοδιοίκηση δεσμεύεται ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκος Βούτσης στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων για τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, σύμφωνα με την ομιλία του την οποία κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής. Ο κ. Βούτσης κάνει λόγο για άρση των απολύσεων και του μέτρου της διαθεσιμότητας-κινητικότητας, για αντικειμενικό σύστημα διαρκούς αξιολόγησης του επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών, για παύση της διαδικασίας επανελέγχου των συμβάσεων με βάση το νόμο Μητσοτάκη (Ν.4250/2014) και για αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου.

Επίσης, δεσμεύεται για δυνατότητα προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, για προγραμματισμό εν γένει προσλήψεων και εκπόνηση ειδικού προγράμματος για υπαλλήλους υψηλής εξειδίκευσης σε κατηγορίες αιχμής, για άρση των περιορισμών προσλήψεων στο τακτικό προσωπικό που απασχολείται στις κοινωνικές δομές και τις τεχνικές εργασίες.

Ανακοινώνει την κατάργηση όλων των διατάξεων που σχετίζονται με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής βάσης του υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

Ανακοινώνει την κατάργηση των διατάξεων σχετικά με την παρακράτηση των ποσοστών 4%, 5% και 1% αντίστοιχα από τους ΚΑΠ που επιβλήθηκαν με τις τελευταίες τροπολογίες προ της πτώσης της κυβέρνησης. Επίσης, θα γίνουν παρεμβάσεις για την χρηματοδότηση, τους οφειλόμενους πόρους, το δανεισμό και τα χρέη των ΟΤΑ.

Δεσμεύεται για τη συνολική αναβάθμιση και επέκταση των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων, μέσα και από ορθολογική κατανομή των υπαρχόντων πόρων του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Ανακοινώνει ότι θα οριοθετηθεί η πλήρης αυτονομία της εκλεγμένης Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο έλεγχος νομιμότητας των ΟΤΑ θα γίνεται από ιδιαίτερη δομή και όχι από τις υπάρχουσες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπως προβλέπεται και θεσμικά.

Θα ομαδοποιηθούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπουργείων και -αφού δοθούν υπηρεσίες και αρμοδιότητες στις εκλεγμένες Περιφέρειες- θα διαμορφωθεί ένα νέο «κύτταρο» αποσυγκέντρωσης των κρατικών λειτουργιών.

Ως πρώτο δείγμα γραφής της εμπιστοσύνης, με την οποία θα περιβάλλει η νέα ηγεσία το στελεχιακό δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης, αναφέρει ότι για ένα μικρό μεταβατικό στάδιο τους πρώην διορισμένους ΓΓ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα αναπληρώσουν οι κατά νόμο αρχαιότεροι Γενικοί Διευθυντές. Στη συνέχεια, μετά από αδιάβλητες και αξιοκρατικές κρίσεις, κανόνα για τη Διοίκηση θα αποτελέσει η αξιοποίηση σε όλες τις επιτελικές θέσεις των επιλεγμένων προϊσταμένων.

Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας για την αντικατάσταση του «Καλλικράτη» και των σύμφυτων με αυτόν μνημονιακών ρυθμίσεων και για τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού και οικονομικού πλαισίου για την Αυτοδιοίκηση. Όπως είπε, ο «Καλλικράτης» σχεδιάστηκε εξαρχής για να αποτελέσει όχημα προώθησης των μνημονιακών πολιτικών στην Αυτοδιοίκηση.

Ισότητα των Φύλων

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να αντιμετωπίσει άμεσα τα ζητήματα των διακρίσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού -με έμφαση στις μονογονεϊκές οικογένειες που βιώνουν εντονότερα τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό- της έμφυλης βίας, της εκπαίδευσης, των σχέσεων φύλου στο εσωτερικό της κοινωνικής αναπαραγωγής.

Θα επικαιροποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ισότητας των Φύλων σε τομείς άμεσης προτεραιότητας όπως εργασία, αντιμετώπιση της φτώχειας, ανεργία, ασφαλιστικά δικαιώματα, δικαιώματα υγείας και αναπαραγωγής, έμφυλη βία, εκπαίδευσης, αλλαγής συλλογικής κοινωνικής συνείδησης.

Θα προωθηθεί άμεσα προς κύρωση στη Βουλή η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η υλοποίηση της οποίας θα ξεκινήσει με την προβλεπόμενη από τη Σύμβαση ψήφιση ενιαίου Νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας της ζωής.

Θα εξασφαλισθεί η συνέχιση και στήριξη των δομών αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών (συμβουλευτικά κέντρα και τηλεφωνική γραμμή SOS).

Μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική

Ο κ. Βούτσης αναφέρεται στην άμεση ψήφιση νόμου για τη χορήγηση ιθαγένειας στα παιδιά της δεύτερης γενιάς. Σε ό,τι αφορά την μεταναστευτική πολιτική και την πολιτική πολιτικού ασύλου σημειώνει ότι παραμένει ακόμη ζητούμενος ο ευρωπαϊκός συντονισμός, ο δίκαιος καταμερισμός ευθυνών και η ενεργοποίηση μέτρων αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Επανασύνδεση υπουργικών χαρτοφυλακίων

Η επανασύνδεση των υπουργικών χαρτοφυλακίων Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Δημόσιας Τάξης σε ένα ενιαίο υπουργείο, με τη προσθήκη του Μακεδονίας-Θράκης, χαρακτηρίζεται ένα κορυφαίο πολιτικό διάβημα. Υπερβαίνει, όπως αναφέρει, κατά πολύ την διασφάλιση διοικητικής ευελιξίας και αποτελεσματικού συντονισμού του κυβερνητικού έργου. Ενώνονται σε μια θεσμική οντότητα οι διοικητικές λειτουργίες που συγκροτούν τον σκληρό πυρήνα του Κράτους και του Πολιτεύματος. Αυτοί αφορούν τη συγκρότηση του λαού, του εκλογικού σώματος, της ιθαγένειας και της διαχείρισης της αλλοδαπότητας, την οργάνωση και εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας, την οργάνωση και στελέχωση των κρατικών μηχανισμών, την Ασφάλεια, τη Δημόσια Τάξη και την ασφάλεια του Πολιτεύματος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ