Ατομικό ηλεκτρονικό ασφαλιστικό βιογραφικό, θα αποκτήσουν έως το τέλος του έτους όλοι οι ασφαλισμένοι. Το σύστημα, το οποίο θα παρουσιάσει την Τετάρτη η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, θα καλύπτει αρχικά τα τελευταία 20 ασφαλιστικά χρόνια.

Εντός του 2015 εκτιμάται ότι θα έχει ψηφιοποιηθεί και θα ενταχθεί το σύνολο των ωρών ασφάλισης όλων των ασφαλισμένων. Δηλαδή 147 δισεκατομμύρια ασφαλιστικές ώρες.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας, είναι η άμεση πρόσβαση των ασφαλισμένων στα ατομικά στοιχεία τους, ώστε να παρακολουθούν την καταγραφή των ενσήμων τους, να περιοριστεί δραστικά ο απαιτούμενος χρόνος έκδοσης της σύνταξης που σήμερα φθάνει ακόμα και τα 4 χρονια, να έχουν πρόσβαση σε παροχές από τα ασφαλιστικά Ταμεία και να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή.

Πρόκειται για το σύστημα με την κωδική ονομασία "ΑΤΛΑΣ", μέσω του οποίου ήδη από τον Ιούνιο καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας και επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας πραγματοποιείται πλέον, ηλεκτρονικά.

Ο «ψηφιακός λογαριασμός ασφάλισης» θα είναι μοναδικός για κάθε ασφαλισμένο με προσωπικό κωδικό, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία εθνικού μητρώου εργοδοτών, προκειμένου να χορηγείται ηλεκτρονικά, η ασφαλιστική ενημερότητα.