Απο το Σάββατο ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή υποψηφίων που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.  Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 10 Δεκεμβρίου.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με τον ακόλουθο αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών:

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (200 θέσεις)

Πληροφορική (900 θέσεις)

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500 θέσεις)

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1100 θέσεις)

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1000 θέσεις)

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90 θέσεις)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

1.Κοινό ΜΠΣ «Master in Business Administrations (ΜΒΑ) ΕΑΠ-Wroclaw (350 θέσεις)

2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390 θέσεις)

3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (395 θέσεις)

4. Τραπεζική (455 θέσεις)

5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (400 θέσεις)

6. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (140 θέσεις)

7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (120 θέσεις)

8. Διασφάλιση Ποιότητας (370 θέσεις)

9. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (85 θέσεις)

10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320 θέσεις)

11. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100 θέσεις)

12. Διαχείριση Αποβλήτων (280 θέσεις)

13. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (30 θέσεις)

14. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45 θέσεις)

15. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (60 θέσεις)

16. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (90 θέσεις)

17. Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού (90 θέσεις)

18. Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (60 θέσεις)

19. Σχεδιασμός Φωτισμού - Πολυμέσα (60 θέσεις)

20. Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα (30 θέσεις)

21. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120 θέσεις)

22. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (45 θέσεις)

23. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (70 θέσεις)

24. Σπουδές στην Εκπαίδευση (700 θέσεις)

25. Εκπαίδευση Ενηλίκων (215 θέσεις)

26. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90 θέσεις)

•    Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

•    Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2015.

•    Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση).

•    Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97 όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.