Στη δημοσιότητα δόθηκε ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία προβλέπει την εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης, χωρίς τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας των ενοίκων μια πολυκατοικίας.

Επίσης δεν θα συμμετέχουν στα κοινόχρηστα θέρμανσης τα διαμερίσματα με αυτόνομη θέρμανση που δεν θα χρησιμοποιεί πετρέλαιο, ακόμα και χωρίς την συναίνεση των συνιδιοκτητών η τοποθέτηση αυτόνομου λέβητα.

Το κόστος εγκατάστασης κυμαίνεται από τα 600 ευρώ μέχρι και τα 1.500 ανάλογα με την ποιότητα της εγκατάστασης, όμως η απόσβεση θεωρείται ότι γίνεται πολύ γρήγορα και ουσιαστικά οι καταναλωτές σε σχέση με τη χρήση πετρελαίου δεν έχουν επιβάρυνση.

Παράλληλα με την τιμή, κοντά στα 0,69 ευρώ την ώρα, που στην καλύτερη περίπτωση το πετρέλαιο ξεκινάει για φέτος με τιμή κοντά στο 1,05 είναι εμφανές ότι η επιλογή αερίου είναι σαφώς η ενδεδειγμένη λύση.

Και εδώ όμως υπάρχουν παγίδες που μπαίνουν και αυτές από το κράτος όπως δημοσιεύει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος». Από φέτος προστίθεται μια επιβάρυνση περίπου 0,48 ευρώ για 1.000 κιλοβατώρες κατανάλωσης που ονομάζεται μοναδιαίο τέλος ασφαλείας και μπαίνει για να εξασφαλιστεί η ροή αερίου στη χώρα που θα έχει ένα συνολικό κόστος 9,8 εκατομμύρια ευρώ και θα επιβαρύνει κυρίως τα νοικοκυριά.