Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων στις συναλλαγές με το Δημόσιο, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι πολίτες πλέον μπορούν να εξυπηρετούνται με την κατάθεση  μιας απλής φωτοτυπίας του εγγράφου που έχει εκδώσει υπηρεσία ή φορέας, θα αρκεί μία απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία

Η απόφαση αυτή αφορά όλο το δημόσιο τομέα, Δικαστήρια και Εκκλησία.