«Ενεση» ρευστότητας σε εκατοντάδες χιλιάδες επιτηδευματίες και επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο κάτω από 500.000 ευρώ θα αποτελέσει το νέο καθεστώς για την απόδοση του ΦΠΑ, που θα τεθεί σε εφαρμογή από την ερχόμενη Τετάρτη και προβλέπει ότι η πληρωμή του φόρου θα γίνεται μετά την είσπραξή του.
Σε πρώτη φάση στο νέο καθεστώς για τον ΦΠΑ θα μπορούν να ενταχθούν προαιρετικά όσοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις το επιθυμούν

Ειδικότερα, όταν μία επιχείρηση εκδίδει τιμολόγιο θα καταβάλλει το ποσό του ΦΠΑ μόνο όταν το τιμολόγιο πληρωθεί από τον πελάτη της ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής του, πράγμα που θα έχει θετική επίπτωση στην ταμειακή της ρευστότητα και θα αποκόψει το κύμα «λουκέτων» στην αγορά εξαιτίας της αδυναμίας απόδοσης του ΦΠΑ από τους επιχειρηματίες. Αλλωστε, είναι εκατοντάδες οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που υποχρεούνται να πληρώσουν τον φόρο, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εξοφληθεί είτε από το ίδιο το Δημόσιο με το οποίο συναλλάσσονται, είτε από ιδιώτες.

Σήμερα ο εκδότης του τιμολογίου είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ μέσα στην προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, ήτοι κάθε μήνα ή τρίμηνο ανεξάρτητα με το εάν αυτό πληρωθεί έξι μήνες αργότερα.

Πιο απλά, μία επιχείρηση σήμερα υποχρεούται να πληρώσει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ στις ανωτέρω ημερομηνίες ακόμα και αν δεν τον έχει εισπράξει. Το νέο σύστημα που θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το τέλος του έτους θα είναι προαιρετικό. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να το δοκιμάσουν και αν κρίνουν ότι δεν τους συμφέρει, θα μπορούν να βγουν από αυτό στην επόμενη διαχειριστική περίοδο. Αν όμως ενταχθούν, θα πρέπει να εκδώσουν φορολογικά στοιχεία στα οποία θα αναγράφεται η ένδειξη «ειδικό καθεστώς καταβολής φόρου παρά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής», ώστε να είναι γνωστό στον αντισυμβαλλόμενό τους ότι μπορεί να εκπέσει τον ΦΠΑ κατά τον χρόνο πληρωμής.

Θα πρέπει, επίσης, να προσαρμόσουν τα λογιστικά τους συστήματα ώστε να καταγράφονται με σαφήνεια εισπράξεις και πληρωμές, ιδίως ως προς τον ακριβή χρόνο, και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για την εξόφληση του οφειλόμενου ΦΠΑ.

Στις γενικές εξαιρέσεις από τον κανόνα του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ προβλέπεται ότι δεν μπορούν να ενταχθούν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, εισαγωγές αγαθών, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι ο λήπτης, λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εξωτερικό.

 

του ΚΩΣΤΑ ΤΣΑΧΑΚΗ Εθνος