Ποιός μετανάστης θά φευγε απ τή γλυκειά Πατρίδα;

νά βάλει ρούχα Πρόσφυγα νά πιάσει τό ραβδί;

Εάν μέσα σέ Πόλεμο! μέσα σέ καταιγίδα !

δέν εδιακινδύνευαν γυναίκα καί παιδί;


Ροές τά ονομάσαμε ! Σάν κύμματα βαρβάρων. ..

Ορδές τούς εκδιώξανε! Σκεφτείτε το κι αυτό .

Τίς Χώρες τους διέλυσαν τά Κράτη τών κουμπάρων....

Όλα γιά τό πετρέλαιο ! Τό νέκταρ τό καυτό....


Τώρα λευκό τό μάρμαρο , απλώνεται μπροστά μας !

Κι απάνω του τί θά γραφτεί κανένας μας δέν ξέρει.

Μικρά διαμετρήματα υψώνονται χωστά μας...

κι ούτε γνωρίζουν νά μάς πούν τό Έθνος τί συμφέρει!


Η γηραιά η Ήπειρος απούσα καί παρούσα..

Κρυφτό ή καί τυφλόμυγα παίζει μέ Ερντογάν !

Κι ο ΟΗΕ ανύπαρκτος ! Αρχή παρατηρούσα..

Δέν βλέπει τόν εκδιωκτή !! Μονάχα τόν φυγά(ν).


Ρεθύμνο 2/3/2020

 

Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης

ΚΙΓΚ