Αδερφέ μου μετανάστη συλλογίσου:
Αν τή νοιώθεις τήν Ελλάδα νέα Γή σου.
Κι αν τό ίδιο θά τήν βλέπουνε κι οι γυιοί σου...
Αν τά βάσανα πολέμου δέν αντέχεις...
Κι άν απάνεμο λιμάνι θές νά έχεις.


Αν σέ φέρανε τά βάσανα πλημμύρες!
Κι αν γι αυτό τής ξενιτειάς τό δρόμο επήρες.
Αν ζητάς γιά όλα αυτά φιλοξενία
Νά γλυτώσεις τών φονιάδων τή μανία !!
Κι αν τό σώμα σου ζητάς να ξεκουράσεις .


Κι αν μετά καί σ´άλλες χώρες νά περάσεις.
Τότε άκουσε και άνοιξε τ αυτιά σου.
Και προσήλωσε σέ μένα τήν ματιά σου.
Δέ σέ θέλω!!! Μήτε δούλο , ούτε Αφέντη !!
Ούτε σκύλο σάν τό φίλο μου τόν φρέντυ.
Αδερφό μου άμα θέλεις θά σέ λέω.....


Καί στόν πόνο σου κι εγώ μαζύ θά κλαίω.
Όμως ένα μόνο όρο θά σού θέσω
Πού τόν δέχεσαι σαφώς θά υποθέσω.
Η Ελλάδα είναι η Χώρα τών προγόνων
Τών ηρώων και τών ένδοξων αγώνων.
Καί τήν Πίστη της λατρεύει τήν Αγία !!
Οικογένεια ,Χριστό και Παναγία.


Αν αυτά τα σεβαστείς ως κορωνίδα.
Έχει θέση καί γιά σένα η Πατρίδα.
Κι όταν πάψει στήν Πατρίδα σου η αντάρα.
Νά γυρίσεις καί ευχή μου καί κατάρα.

Ρέθυμνο 7/11/2019
Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης
Κιγκ.