Στού Μέγα Αλέξανδρου κι εγώ πάνω στό άλογο,
αναζητάει η ψυχή μου τό παράλογο.....
Αυτά πού μού δωσαν ως τάχα λογικά...
Μού είναι λίγα !! πολύ λίγα τελικά...

Την Βόρειο-Ηπειρο μού πήραν τρείς φορές !
Τήν Κύπρο μου τή βρήκαν συμφορές.
Για τά Νησιά μου τώρα σχεδιάζουν
Καί από Έλληνες σιγά-σιγά τ αδειάζουν.

Τούς χάρτες θέλουνε ν αλλάξουν στήν Τουρκιά!
Κι όνειρα κάνουνε κι αλλάζουνε βρακιά....
Αλλά ανίκανη κι άν στέκει η Οικουμένη.
Τού Μέγα-Αλέξανδρου η ψυχή τούς περιμένει!

ΡΕΘΥΜΝΟ 17-10-2019

ΚΩΣΤΗΣ Ι.Γ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
Κιγκ.