Σύνταγμα αποκτήσαμε τότε απ τό Μονάρχη.
Μέ πρωτοπόρο Κρητικό ένα Συνταγματάρχη.
Καλλέργης στό Επίθετο ! Δημήτρης τ όνομά του!
3 τού Σεπτέμβρη έγινε Πράξη τό όραμά του...
Ο Μακρυγιάννης ήτανε αλλού παροπλισμένος.
Και μπήκε στά Ανάκτορα Καλλέργης οπλισμένος!
Μύτη δέν άνοιξε καμμιά, γιατί οι Στρατιώτες
Σ έναν Καλλέργη υπάκουσαν καί ήτονε ιππότες.

Ρέθυμνο 3/9/2019

(ΚΙΓΚ)