Κανείς ποτέ δέ δάμασε, τού Έλληνα τήν τρέλα.

Κι όταν θά νοιώσει δυνατός, θά διώξει τήν Αγκέλα.

Η Ιστορία γράφεται , μέ ειδικό μελάνι.

Καί μόνο Ελληνας μπορεί κι εκείνο νά τρελάνει!!

Γιατί χει τό προνόμιο τού ειδικού κανόνα.

Νά ναι αυτός πού έχτισε Κνωσσό καί Παρθενώνα.

Νά ναι αυτός !! πού Αρχηγό είχε ένα Στρατηλάτη .

Τότε πού δέν στηρίζονταν ,σέ κανενός τήν πλάτη.

Η Ιστορία σέ πετά καμμιά φορά στόν πάτο....

Μά σάν θυμώσει ο Έλληνας , τή φέρνει άνω - κάτω.

Ρέθυμνο 7-2-2019

Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης.

(ΚΙΓΚ)