ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Συριζοαναμαζώματα καί Υπουργοποιήσεις.

Εγώ έχω πεί στή γλώσσα μου : Τήν νήσσαν νά ποιήσεις !!!

Μά η μιά μου μπάντα καίγεται κι η άλλη ναι στή βρύση....

Παλεύει τό μισό κορμί...... τ άλλο μισό νά σβύσει.

Άλλες πτυχία παίρνουνε , νά γίνουνε δασκάλες....

Κι άλλες πτυχία Υπουργού , παίρνουνε απ τίς σκάλες!!!

Πώς δηλαδή θά φέρναμε στή Χώρα επενδύσεις;

Μέ μοντελάκια Υπουργούς καί μέ κομψές ενδύσεις !!!

Πολιτική συνεύρεση μέ τύπους καί ουσία ....

Εγώ θά φύγω γιά αλλού!! Βάλτε μου απουσία!!

 Ρέθυμνο 2/9/2018

Κωστής Ι.Γ Καλλέργης
Κιγκ