Με το παρακάτω δελτίο τύπου ο συνδυασμός ΡΙ.ΚΙ.Π. Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καυτηριάζει τα γεγονότα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Μετά και τα προχθεσινά απαράδεκτα και επικίνδυνα γεγονότα βίαιης καταστολής στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας γίνεται πλέον απόλυτα σαφές, ότι οι πολίτες διεκδικούν δυναμικά το αυτονόητο διαχρονικό αίτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. στηρίζει την πρωτοβουλία προστασίας συνολικά της πρώτης – κύριας κατοικίας, η οποία ανήκει σε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια, από κάθε μορφής επιβουλή πλειστηριασμού ή κατάσχεσης, από όπου και εάν προέρχεται (τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, κλπ) χωρίς καμία άλλη υποσημείωση ή εξαίρεση. Το σπίτι αυτό που στεγάζει κάθε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια αποτελεί σαφέστατα κοινωνικό αγαθό ύψιστης σημασίας και η πολιτεία όφειλε να το έχει διαφυλάξει γι αυτό το λόγο, με σαφή και ξεκάθαρο νομοθέτημα χωρίς ημερομηνία λήξης. Ακόμη και τώρα οφείλει η κυβέρνηση να σταματήσει κάθε ενέργεια πλειστηριασμού και κατάσχεσης της πρώτης – κύριας κατοικίας, η οποία ανήκει σε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια και να φέρει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή νόμο καθολικής προστασίας αυτής της κατοικίας, τον οποίο οφείλουν να στηρίξουν όλα τα πολιτικά κόμματα.

Η προστασία και η διευκόλυνση της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι απόλυτα και άμεσα αναγκαία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την βάση – ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας προσφέροντας διαχρονικά εργασία με αξιοπρεπείς όρους. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει πλέγμα προστασίας και στήριξης με απλούς και σαφείς όρους που θα έχουν εφαρμογή στην πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων.

Σημαντική επίσης για την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων είναι η προστασία του εισοδήματος, το οποίο εξασφαλίζει την διαβίωση τους, από τον κίνδυνο ή την επίβουλή της κατάσχεσης από οποιονδήποτε.

Σε κάθε περίπτωση οι πολιτικές φτωχοποίησης του λαού μας πρέπει να τερματιστούν και να διεκδικήσουμε όλα τα κοινωνικά κεκτημένα που μας στερήθηκαν βίαια και την αύξηση των κοινωνικών παροχών.

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.